Analiza activității instructiv-educative 2018-2019

Plan managerial 2019-2020

Plan de acțiune al Liceului Tehnologic ”Unio-Traian Vuia”

PAS 2014-2019

Regulament de organizare şi funcţionare a Liceului Tehnologic "Unio-Traian Vuia"

Regulament intern din 04.09.2017

Regulament cf. ROUIFP din 13.01.2015

Calitate

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE CEAC

STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII

RAEI 2019-2020

PLAN OPERAȚIONAL CEAC 2020-2021

PLAN OPERAȚIONAL CEAC 2019-2020

DECIZIA CEAC 2019-2020

DECIZIA CEAC 2018-2019

RAEI 2018-2019

RAEI 2017-2018

RAEI 2016-2017

DECIZIA 2015-2016

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE CEAC

STRATEGIA CEAC

RAEI 2014-2015

RAEI 2013-2014

Regulament de organizare şi funcţionare CEAC "Colegiul Tehnic Unio - Traian Vuia"

Stategia CEAC "Colegiul Tehnic Unio - Traian Vuia"

 

Documentele profesorului

CV

Portofoliu - prima pagină

Conţinutul portofoliului profesorului

Formular pentru monitorizarea absenţelor

Structura raportului de evaluare semestrial – (in atenţia şefilor de catedră)

Biblioteca şcolii